Fackmedlemskap

Byggnads

Byggnads är facket för dig som jobbar som byggnadsarbetare eller som är byggnadslärling. Fackförbundet har över 80 000 medlemmar inom 30 olika yrkesgrupper. Medlemsavgiften varierar beroende på hur mycket du tjänar och vilken region du tillhör.

Byggnads strävar efter att du ska få bra arbetsvillkor med rättvisa löner och arbetstider. Du blir även försäkrad ifall du skulle bli sjuk eller arbetslös. Som medlem får du tillgång till juridiskt stöd, viktiga försäkringar, förmånliga rabatter och du får även Sveriges största byggtidning Byggnadsarbetaren. Om du skulle bli sjuk, skadad eller arbetslös kan du få reducerad avgift. Detta gäller även ifall du skulle bli föräldraledig, går i pension eller om du skulle börja studera.

I ett medlemskap i Byggnads får du tillgång till försäkringar som täcker dig både på arbetet och på fritiden.

Dessa försäkringar ingår i ditt medlemskap;

  • Olycksfallsförsäkring
  • Grupplivförsäkring, Barngrupplivförsäkring
  • Kompletterings – TGL
  • Sjuk och efterlevnadsförsäkring

Det finns många fördelar av att gå med i facket.  Bli medlem i Byggnads här.