Fackmedlemskap

Egenföretagare

För dig som driver eget företag kan ett medlemskap i facket bidra med ett mängd olika saker. Du kan bland annat få hjälp med rådgivning i affärsjuridiska spörsmål, råd angående upprättande av avtal på arbetsplatsen samt studiestöd för att åka på kurser och utbildningar.

Unionen egenföretagare

För många egenföretagare kan inkomsten styras av marknadens konjunktur, vilket bidrar till en större osäkerhet. En trygg inkomstförsäkring gör att du kan sova lugnt på nätterna och du slipper löpa risken att ställas på bar backe om affärerna går dåligt. Unionens inkomstförsäkring fungerar som ett komplement till a-kassan och ger dig rätt till 80 procent av din tidigare lön om du förlorar din inkomst. Det gäller inkomster upp till 60 000 kronor och vid ett vanligt medlemskap gäller inkomstförsäkringen i 150 dagar.

Som egenföretagare och medlem i Unionen har du också rätt till 10 timmar gratis rådgivning inom affärsjuridik årligen. Det beräknas ha ett jämförbart värde på mellan 15 000 och 20 000 kronor hos en juristfirma och detta ingår i Unionens medlemskap för egenföretagare. Unionen ger dig också möjlighet att gratis använda webbverktyget Avtal 24, där du enkelt skapar avtal vid affärer och anställningar.

Dessutom får du som egenföretagare ett erbjudande att till ett rabatterat pris teckna sjukvårds- och personförsäkringar hos ett försäkringsbolag. Det ger dig ytterligare trygghet och tillåter dig att satsa fullt ut på din verksamhet.

Du som har varit medlem i Unionen i sex månader har också rätt att söka ett studiestöd på 3 175 kronor per termin, upp till 12 000 kronor totalt. Stipendiet beviljas till egenföretagare som vill stärka sin och sitt företags egen kompetens. Kurser och utbildningar kan vara exempel på det.

Andra förmåner som kommer Unionens egenföretagare till dels är möjligheten att få ett presskort utfärdat, affärscoachning i syfte att utveckla ditt företag samt en prenumeration på tidningen Driva Eget.

Bli medlem i Unionen här.