Fackmedlemskap

Byta fackförbund

Det finns en lång rad olika fackförbund som du kan tillhöra och du har inga förpliktelser att vara med i något särskilt. Varje större yrkeskategori har vanligtvis ett eller flera fackförbund med uppgiften att tillvarata dina intressen och det gör att dina valmöjligheter är stora. Om du tror att ett annat fackförbund skulle passa dig bättre än ditt nuvarande är det enkelt att gå in och byta.

När du väljer fackförbund bör du först titta på vilket område som facket i fråga i första hand företräder. Om du exempelvis arbetar inom vården så kanske Vårdförbundet ligger närmast till hands. Eftersom fackförbundens områden överlappar varandra är det dock möjligt att byta till ett annat förbund utan att du byter jobb. Som vårdarbetare kan exempelvis Vision vara ett alternativ.

Anledningarna till att byta fackförbund kan vara olika. Det kan vara att du byter arbetsplats och därmed representeras av ett annat fackförbund, att du känner dig missnöjd med ditt nuvarande fackförbunds agerande i någon fråga, att du önskar dra nytta av en specifik tjänst som erbjuds av en annan förening eller att de ekonomiska villkoren är bättre. Det spelar ingen roll vilka skäl du har – att byta fackförbund är enkelt och smidigt.

Det du ska tänka på är att alla byten äger rum i månadsskiftet så det lönar sig att hålla koll på ditt avtal. För att slippa betala dubbla medlemsavgifter är det därför klokt att vara medveten om när ditt nuvarande medlemskap går ut – och när ditt nästa träder i kraft.

Det kan också finnas speciella regler som anger hur ditt utträde får gå till. Allt ska finnas i det kontrakt som du skrev på när du gick med i fackförbundet. Där kan du också hitta information utifall att det skulle finnas specifika riktlinjer för just ditt fackförbund.

Läs mer om Sveriges olika fackförbund här.