Fackmedlemskap

Vision A-kassa

Vision A-kassa är den arbetslöshetskassan du ska vända dig till om du arbetar inom kommun, landsting och kyrkan. Du kan även arbeta i en privatägd verksamhet som är kopplad till skola, vård och omsorg eller till den Svenska kyrkan.

Medlemsavgiften för att gå med i Vision A-kassa är 99 kronor per månad. Du kan bara få rätt till A-kassan om du är medlem i Vision, så du måste se till att bli medlem i Vision innan du anmäler dig till A-kassan.

Här ansöker du om ett medlemskap i Vision A-kassa. 

Ett medlemskap i fackförbundet Vision ger dig en rad förmåner och dessutom ingår en inkomstförsäkring som ersätter mellanskillnaden för vad a-kassan betalar ut jämfört med vad du faktiskt haft i månadslön. Inkomstförsäkringen täcker en månadslön upp till 100 000 kronor före skatt. Läs mer om medlemskap i fackförbundet Vision här.

 

Mer information om A-kassan

Ett medlemskap i A-kassan innebär att du får ekonomisk hjälp ifall du skulle bli av med ditt jobb. Arbetslöshetsförsäkringen ger dig ett ekonomiskt stöd medan du söker nytt arbete. Det finns allmänna villkor enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring som du måste uppfylla för att få tillgång till a-kassa;

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag.
  • Du måste kunna arbeta minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och du måste aktivt söka nytt arbete.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan beräknar grundbeloppet baserat på hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få en inkomstrelaterad ersättning krävs det att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättningen blir beror på hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Detta innebär att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut ersättningen som en dagpenning för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 dagarna är ersättningen högst 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 dagar går ersättningen ner till högst 70 procent. Den högsta dagpenningen du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du jobbat mindre än heltid minskas grundbeloppet. Regeringen bestämmer grundbeloppet och dagpenningen.

Ersättningsperioden uppgår till 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Detta betyder att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansök om medlemskap i Vision A-kassa här.