Fackmedlemskap

Unionens A-kassa

Unionens A-kassa riktar sig till tjänstemän inom den privata sektorn. Verksamhetsområdet gäller personer som arbetar på företag inom handel, transport, ideella organisationer och övrig servicenäring. Det kan även vara personer som arbetar inom film, radio, tv, musiker och teater. Utöver dessa, även kategorin apoteks och läkemedelsverksamheter, samt forskning vid universitet och högskolor.

Medlemsavgiften för Unionens A-kassa är endast 97 kronor per månad.

Bli medlem i Unionens A-kassa idag.

Ett medlemskap i a-kassan innebär inte att du automatiskt blir medlem i fackförbundet Unionen. Om du blir medlem i Unionen får du dessutom tillgång till en rad förmåner och en inkomstförsäkring som ersätter mellanskillnaden för vad a-kassan betalar ut jämfört med vad du faktiskt tjänat i månadslön. A-kassans inkomsttak ligger på 18 700 kronor i månaden. Tjänar du över det, lönar det sig att teckna ett medlemskap i Unionen så att du kan få 80 procent av din lön ifall du blir arbetslös. Läs mer om fördelarna av att gå med i Unionen här.

 

Mer information om A-kassan

Ett medlemskap i A-kassan innebär en ekonomisk trygghet ifall du skulle bli uppsagd på jobbet. Arbetslöshetsförsäkringen hjälper dig så att du kan klara dig ekonomiskt när du söker nytt arbete. Det finns dock allmänna villkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Du måste uppfylla villkoren för att få tillgång till a-kassa.

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag.
  • Du måste kunna arbeta minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och du måste stå till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan beräknar grundbeloppet baserat på hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få en inkomstrelaterad ersättning krävs det att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättning blir beräknas på hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Detta innebär att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut ersättningen för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 ersättningsdagarna är dagpenningen högst 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 ersättningsdagar går dagpenningen ner till högst 70 procent. Det högsta beloppet du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du arbetat mindre än heltid minskas grundbeloppet. Det är regeringen som bestämmer grundbeloppet och dagpenningen.

Ersättningsperioden uppgår till 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Detta betyder att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansök om medlemskap i Unionens A-kassa här.