Fackmedlemskap

Transport A-kassa

För dig som arbetar inom följande områden; chaufför, taxi, färdtjänst, bussförare, lager och terminalarbetare, tidnings och reklamdistributör, personal inom civilflyg, väktare, däckverkstad, bensinstation, och hamnarbetare, är det Transport A-kassa som du ska vända dig till för att bli medlem.

Ett medlemskap i a-kassan ger dig rätt till en arbetslöshetsersättning ifall du förlorar ditt arbete. Är du dessutom medlem i både A-kassan och facket får du tillgång till en inkomstförsäkring som ger dig rätt till 80% av din lön. Läs mer om att att bli medlem i facket Transport här. 

Medlemsavgiften hos Transport A-kassa kostar 120 kronor per månad.

Om du endast vill bli medlem i Transport A-kassa får du mer information om medlemskap här. 

Mer information om A-kassan

A-kassan är en form av arbetslöshetsförsäkring som ger dig ett ekonomiskt stöd ifall du skulle bli av med din anställning. Du måste uppfylla de allmänna villkoren enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring innan du kan få tillgång till a-kassan;

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag.
  • Du måste kunna arbeta totalt minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och du måste aktivt söka arbete under denna period.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan räknar på grundbeloppet utifrån hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få den inkomstrelaterade ersättningen krävs det att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättning du får beräknas utifrån hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Med detta menas att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blivit arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut ersättningen som en dagpenning för högst 5 dagar per vecka, måndag till fredag.

Under de första 200 dagarna får du en dagpenning på högst 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 ersättningsdagar sjunker dagpenningen till högst 70 procent. Den högsta dagpenningen ligger på 680 kronor per dag. Grundbeloppet uppgår till högst 320 kronor per dag.  Om du har arbetat mindre än heltid går grundbeloppet ner. Regeringen bestämmer vad grundbeloppet och dagpenningen ska vara.

Ersättningsperioden gäller upp till 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Har du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Med detta menas att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansök om medlemskap i Transport A-kassa här.