Fackmedlemskap

ST A-kassa

ST A-kassa är riktat till personer som är anställda hos staten, kommunen, landstinget, samt företag som finansieras av skatter eller avgifter.

Medlemsavgiften för att gå med i A-kassan kostar 90 kronor i månaden.  Du kan bli medlem oavsett om du har en visstidsanställning,  är timanställd eller tillsvidareanställd.

Bli medlem i ST A-kassa idag. 

Ett medlemskap i a-kassan innebär inte att du automatiskt blir medlem i fackförbundet ST. Ett medlemskap i facket ST ger dig en extra trygghet i form av en inkomstförsäkring som ersätter mellanskillnaden för vad a-kassan betalar ut jämfört med vad du haft i månadslön. Denna inkomstförsäkring täcker 80 procent av lönen upp till 80 000 kronor i månaden före skatt. Läs mer om facket ST här.

Mer information om A-kassan

A-kassan är en form av arbetslöshetsförsäkring som innebär att du får ekonomisk trygghet ifall du skulle förlora din anställning. För att få tillgång till a-kassan måste du uppfylla de allmänna villkoren;

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag och totalt minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och du måste stå till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetslösersättningen betalas ut som ett grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan baserar grundbeloppet baserat på hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag då du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få denna ersättning krävs att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättning du får beräknas utifrån hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Med detta innebär det att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut din ersättning som en dagpenning för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 ersättningsdagarna får du 80 procent av din lön. Efter 200 dagar sjunker dagpenningen till högst 70 procent. Den högsta dagpenning du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du har arbetat deltid minskas grundbeloppet. Det är regeringen som bestämmer vad grundbeloppet och dagpenningen ska vara.

Ersättningsperioden gäller upp till 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Det innebär att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansök till ST A-kassa här.