Fackmedlemskap

SEKO A-kassa

SEKO A-kassa riktar sig till dig som arbetar inom civil, energi, försvar, post, sjö, tele, trafik, väg och ban, samt vård. För att du ska bli medlem krävs det att du jobbar inom dessa områden.

Medlemsavgiften ligger på 118 kronor per månad.

Bli medlem i SEKO A-kassa idag. 

Ett medlemskap i SEKO a-kassa innebär inte att du automatiskt blir medlem i fackförbundet SEKO. Om du blir medlem i SEKO får du tillgång till en inkomstförsäkring som ersätter mellanskillnaden för vad a-kassan betalar ut jämfört med vad du tjänat i månadslön. A-kassan har ett inkomsttak på 18 700 kr i månaden. Tjänar du över det, lönar det sig att teckna en inkomstförsäkring som ger dig 80% av den lön du haft under din anställning. Sekos inkomstförsäkring till skillnad från andra fackförbund har inget övre inkomsttak. Läs mer om facket SEKO här.

Mer information om A-kassan

A-kassan är en form av arbetslöshetsförsäkring som ger dig en ekonomisk trygghet ifall du skulle förlora ditt jobb. Det finns dock allmänna villkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring som du måste uppfylla för att få tillgång till a-kassa.

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag och totalt minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du måste aktivt söka arbete under denna tid.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan baserar grundbeloppet utifrån hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få denna ersättning krävs att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättning du får beräknas utifrån hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Med det menas att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut ersättningen som en dagpenning för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 dagarna får du 80 procent av din lön. Efter 200 ersättningsdagar går dagpenningen ner till högst 70 procent. Den högsta dagpenningen du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du jobbat mindre än heltid minskas grundbeloppet. Regeringen bestämmer vad grundbeloppet och dagpenningen ska vara.

Ersättningsperioden gäller till och med 300 dagar. Du som är förälder till barn under 18 år kan få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Detta betyder att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansökan till SEKO A-kassa finner du här.