Fackmedlemskap

IF Metall A-kassa

För att bli medlem i IF Metalls A-kassa krävs det att du arbetar inom plast, läkemedel, byggämnes, stål, kemi och verkstadsindustrin. IF Metall A-kassa är en fristående organisation som samarbetar med fackförbundet IF Metall. För att bli medlem kontaktar du IF Metalls lokalavdelningen på den ort du arbetar. Medelmsavgiften till IF Metalls A-kassa är 96 kronor i månaden. Ett medlemskap i a-kassan innebär inte att du automatiskt blir medlem i facket IF Metall. Läs mer om fördelarna du har av att bli medlem i fackförbundet IF Metall här. 

Här ansöker du om medlemskap i IF Metall A-kassa.

 

Mer information om A-kassan

Fördelen med att gå med i A-kassan är att du får en ekonomisk trygghet ifall du skulle bli av med din anställning. Det är en arbetslöshetsförsäkring som hjälper dig i övergången mellan jobb. Det finns allmänna villkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Du måste uppfylla de allmänna villkoren för att få a-kassa.

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag och totalt minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Avsikten ska vara att arbeta.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan beräknar grundbeloppet utifrån hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få denna ersättning krävs att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättning du får beräknas utifrån hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Med det menas att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut ersättningen som en dagpenning för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 ersättningsdagarna är dagpenningen högst 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 ersättningsdagar går dagpenningen ner till högst 70 procent. Den högsta dagpenningen du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du jobbat mindre än heltid minskas grundbeloppet. Regeringen bestämmer grundbeloppet och dagpenningen.

Ersättningsperioden uppgår till 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Detta betyder att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansök om medlemskap i IF Metall A-kassa här.