Fackmedlemskap

Ledarnas A-kassa

Ledarnas A-kassa riktar sig till dig som arbetar som chef, har en ledande befattning eller som driver ett eget företag. För att få ersättning krävs det att du uppfyller vissa villkor. Se villkoren för arbetslöshetsersättning nedan.

Medlemsavgiften i Ledarnas A-kassa är 93 kronor per månad.

Ansök om medlemskap i Ledarnas A-kassa här.

Ett medlemskap i Ledarnas A-kassa innebär inte att du automatiskt blir medlem i fackförbundet Ledarna. För att få tillgång till ytterligare trygghet och förmåner både som anställd, men även privat bör du också teckna ett medlemskap i facket Ledarna. Läs mer om Ledarna här.

 

Mer information om A-kassan

A-kassan är en form av arbetslöshetsförsäkring som ger dig ett ekonomiskt stöd ifall du skulle bli av med ditt jobb. Det finns allmänna villkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring som du måste uppfylla för att få tillgång till a-kassa.

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag och totalt minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du måste aktivt söka arbete under denna period.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan räknar på grundbeloppet utifrån hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få den inkomstrelaterade ersättningen krävs det att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättning du får beräknas utifrån hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Detta innebär att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut ersättningen som en dagpenning för högst 5 dagar per vecka.

Under de första 200 ersättningsdagarna blir dagpenningen högst 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 ersättningsdagar går dagpenningen ner till högst 70 procent. Den högsta dagpenningen ligger på 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du har arbetat deltid går grundbeloppet ner. Det är regeringen som bestämmer grundbeloppet och dagpenningen.

Ersättningsperioden gäller till och med 300 dagar. Om du är förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Har du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Detta betyder att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansök om medlemskap i Ledarnas A-kassa här.