Fackmedlemskap

Lärarnas A-kassa

Om du arbetar inom utbildningsverksamheter som lärare, studie och yrkesvägledare, skolledare eller är lärarstuderande ska du vända dig till Lärarnas A-kassa. Eftersom Lärarnas A-kassa är en självständig myndighet, måste du ansöka om medlemskap i a-kassan separat. Du blir alltså inte automatiskt medlem i a-kassan om du blir medlem i Lärarförbundet. Läs mer om vilka fördelar du har av ett medlemskap i Lärarförbundet.

Medlemsavgiften hos Lärarnas A-kassa är 100 kronor per månad.

Ansök om medlemskap i Lärarnas A-kassa här.

 

Mer information om A-kassan

Att bli medlem i A-kassan innebär att du får ett ekonomiskt stöd ifall du skulle bli uppsagd på jobbet. Arbetslöshetsförsäkringen underlättar för dig när du söker nytt arbete. Det finns allmänna villkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring som du måste uppfylla för att få tillgång till a-kassa.

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag.
  • Du måste kunna arbeta minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du måste aktivt söka arbete under denna tid.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassans grundbelopp är baserat på hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få en inkomstrelaterad ersättning krävs det att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättningen blir beräknas på hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Med detta menas att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut en dagpenning för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 ersättningsdagarna är dagpenningen högst 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 dagar sjunker dagpenningen till högst 70 procent. Det högsta beloppet du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du arbetat mindre än heltid minskas grundbeloppet. Grundbeloppet och dagpenningen bestäms av regeringen.

Ersättningsperioden uppgår till 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Detta betyder att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansök om medlemskap i Lärarnas A-kassa här.