Fackmedlemskap

Kommunals A-kassa

Om du arbetar inom kommun, landsting, kooperativ eller kyrkan kan du bli medlem i Kommunals A-kassa. Medlemsavgiften ligger på 87 kronor per månad. För att kunna få ersättning måste du uppfylla grundvillkoret och arbetsvillkoret. Läs mer om villkor och dagpenning nedan.

Ansök om medlemskap i  Kommunals A-kassa idag.

Anledningen att gå med i A-kassan är att du får ekonomisk hjälp ifall du skulle bli av med ditt jobb. Det är som en arbetslöshetsförsäkring som hjälper dig i övergången mellan jobb. Det finns allmänna villkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Du måste uppfylla de allmänna villkoren för att få a-kassa.

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag och totalt minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande under denna tid.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan beräknar grundbeloppet utifrån hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få denna ersättning krävs att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättning du får beräknas utifrån hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Det innebär att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut ersättningen som en dagpenning för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 ersättningsdagarna får du 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 ersättningsdagar går ersättningen ner till högst 70 procent. Den högsta dagpenningen du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du jobbat mindre än heltid minskas grundbeloppet. Det är regeringen som bestämmer grundbeloppet och dagpenningen.

Ersättningsperioden gäller till och med 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Detta betyder att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansökan till Kommunals A-kassa finner du här.