Fackmedlemskap

Handels A-kassa

Om du arbetar i detaljhandeln, är det Handels A-kassa som du ska anmäla dig till om medlemskap. Handels A-kassa samarbetar med det fackliga förbundet men är juridiskt fristående från den föreningen. Om du är medlem i både Handels och i a-kassan innebär det att du får tillgång till en rad förmåner, samt får stöd och hjälp i arbetslivet och när du blir arbetslös. Läs mer om medlemskap i Handels fackförbund.

Medlemsavgiften hos Handels A-kassa är 120 kronor i månaden.

Här kan du ansöka om medlemskap i Handels A-kassa.

 

Mer information om A-kassan

Om du går med i A-kassan får du ekonomisk hjälp om du skulle bli av med ditt jobb. Arbetslöshetsförsäkringen ger dig det stöd du behöver medan du söker nytt arbete. Du måste uppfylla de allmänna villkoren enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring för att få tillgång till a-kassa;

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag.
  • Du måste kunna arbeta minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan beräknar grundbeloppet på hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få en inkomstrelaterad ersättning måste du ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättningen blir beror på hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Detta innebär att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Karens

Du måste varit arbetslös i 7 dagar innan du kan få arbetslöshetsersättning. Karensdagarna räknas måndag till fredag.

Dagpenning

A-kassan betalar ut ersättningen som en dagpenning för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 dagarna får du högst 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 dagar sjunker ersättningen till högst 70 procent. Den högsta dagpenningen du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du jobbat deltid minskas grundbeloppet. Det är regeringen som bestämmer dagpenningen och grundbeloppet.

Ersättningsperioden gäller till och med 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Ansök om medlemskap i Handels här.