Fackmedlemskap

Byggnads A-kassa

Om du arbetar inom byggbranschen eller är byggnadslärling ska du ansöka om medlemskap i Byggnads A-kassa. För att få ersättning behöver du uppfylla vissa villkor och du bör vara anmäld hos Arbetsförmedlingen. Läs mer om villkoren för att få arbetslöshetsersättning nedan.

Medlemsavgiften i Byggnads A-kassa är 130 kronor per månad.

Mer information om A-kassan 

Om du går med i A-kassan innebär det en ekonomisk trygghet ifall du skulle bli uppsagd från ditt arbete. Det är en form av arbetslöshetsförsäkring som underlättar för dig när du söker ett nytt arbete. Du måste uppfylla de allmänna villkoren i lagen om arbetslöshetsförsäkring för att få tillgång till a-kassa.

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag.
  • Du måste kunna arbeta minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och du måste stå till arbetsmarknadens förfogande under denna tid.

 

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassans grundbelopp beräknas på hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan fastän du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få en inkomstrelaterad ersättning krävs ett medlemskap i en a-kassa under minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättning du får beräknas på hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Detta innebär att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut en dagpenning för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 dagarna som du får ersättning är dagpenningen högst 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 dagar går dagpenningen ner till högst 70 procent. Maxbeloppet under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du arbetat deltid minskas grundbeloppet. Det är regeringen som bestämmer grundbeloppet och dagpenning.

Ersättningsperioden uppgår till 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Detta betyder att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansök om medlemskap i Byggnads A-kassa här.