Fackmedlemskap

AEA A-Kassa

Till AEA, Akademikernas A-kassa ska du vända dig ifall du arbetar som akademiker. För att få ersättning måste du klara medlemsvillkoret på 12 månader och uppfylla arbetsvillkoret under medlemstiden. Medlemsavgiften är 90 kr i månaden. Ersättningen baseras på din genomsnittliga inkomst och det högsta beloppet du kan få är 80 procent av en månadslön på 18 700 kronor. Om du tjänar mer, kan du teckna en separat inkomstförsäkring genom fackförbundet inom ditt yrkesområde, som tillsammans med a-kassan kan ersätta upp till 80 procent av din tidigare lön.

Bli medlem i AEA A-kassa idag.

Mer information om A-kassan

Om du blir medlem i A-kassan får du en ekonomisk trygghet ifall du skulle bli uppsagd på jobbet. Arbetslöshetsförsäkringen hjälper dig i övergången mellan dina arbeten. Det finns dock allmänna villkor i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Du måste uppfylla dessa villkor för att få tillgång till a-kassa.

Allmänna villkor;

  • Du måste kunna arbeta minst 3 timmar per dag.
  • Du måste kunna arbeta minst 17 timmar per vecka.
  • Du måste vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och du måste stå till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetslösersättningen betalas ut som grundbelopp eller som inkomstrelaterad ersättning

  • Grundbeloppet.
    A-kassan beräknar grundbeloppet baserat på hur mycket du har arbetat och du måste ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan du få från a-kassan även om du inte är medlem eller om du inte varit medlem tillräckligt länge. Du kan få tillgång till grundbeloppet tidigast från den dag du fyller 20 år.
  • Inkomstrelaterad ersättning.
    För att få en inkomstrelaterad ersättning krävs det att du måste ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Du måste också ha uppfyllt ett arbetsvillkor under tiden som medlem. Hur stor ersättning blir beräknas på hur mycket du haft i lön.

 

Arbetsvillkor

För att få ett grundbelopp och/eller inkomstrelaterad ersättning måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Med det menas att du måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Dagpenning

A-kassan betalar ut ersättningen som en dagpenning för högst 5 dagar per vecka måndag till fredag.

Under de första 200 ersättningsdagarna är dagpenningen högst 80 procent av din tidigare lön. Efter 200 ersättningsdagar går dagpenningen ner till högst 70 procent. Den högsta dagpenningen du kan få under hela ersättningsperioden är 680 kronor per dag. Grundbeloppet är högst 320 kronor per dag.  Om du jobbat mindre än heltid minskas grundbeloppet. Regeringen bestämmer grundbeloppet och dagpenningen.

Ersättningsperioden uppgår till 300 dagar. Är du förälder till barn under 18 år kan du få ersättning i längst 450 dagar. För att få en ny ersättningsperiod måste du uppfylla ett nytt arbetsvillkor. Om du haft ett deltidsarbete och är delvis arbetslös gäller särskilda regler.

Karens

I arbetslöshetsförsäkringen ingår 7 karensdagar. Detta betyder att du inte kan få ersättning förrän du varit arbetslös i 7 dagar. Som karensdagar räknas måndag till fredag.

Ansök om medlemskap i AEA A-kassa här.